Przetarg nieograniczony – Numer ogłoszenia: 218318 – 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013

Przetarg nieograniczony pod nazwą:

“Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli”

Numer ogłoszenia: 218318 – 2013;  data zamieszczenia: 06.06.2013

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW – pliki do pobrania podzielone na 2 grupy:

1. Pliki .PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – specyfikacja

Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

2. Pliki .rar (pliki zawierają dodatkowe pliki wg poniższych kategorii)

Przedmiary robót

Projekt budowlany

Hydraulika

Elektryka

Aktualności