Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”

W kwietniu 2004 r. nasza szkoła otrzymała Certyfikat “Szkoły Promującej Zdrowie”.

promocja_zdrowia

Certyfikat jest przyznawany Szkole, w której – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:

1.       Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2.       Etos zdrowia w szkole.

3.       Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Nadrzędnym celem jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć Szkoła powinna starać się m.in.:

  • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
  • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
  • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
  • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
  • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
  • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
  • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

·         uczniowie;

·         nauczyciele;

·         rodzice;

·         inni pracownicy szkoły;

·         inne osoby ze społeczności lokalnej.

MENU