Junior Edu Żywienie

Nasza szkoła uczestniczy w realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych.

Szkolni koordynatorzy i realizatorzy projektu: Elżbieta Sarzyńska, Aneta Tietze, Marta Surma

MENU