Rodacy Bohaterom-podsumowanie zbiórki w PSP1

Składamy serdeczne podziękowanie dla rodziców, dzieci, nauczycieli i całej społeczności szkolnej za tegoroczne wsparcie akcji Rodacy Bohaterom, której głównym celem jest pomoc Rodakom mieszkającym na Kresach. Każda pomoc jest niezwykle cenna.

W tym roku zebraliśmy długoterminową żywność, środki czystości, artykuły biurowe i szkolne dla dzieci, oraz kartki z pozdrowieniami ze Stalowej Woli.

Szczególne podziękowania przekazujemy dla wychowawców, rodziców i dzieci z klasy 1a i z klasy 1b za samodzielną zbiórkę i przygotowanie „Paczki Pamięci” od klasy ze wszystkimi bardzo potrzebnymi rzeczami.

Organizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie Odra-Niemen Podkarpacie.

Koordynator akcji w szkole – Jadwiga Socha

Klasa 3a
Klasa 1b
Klasa 1b
Klasa 1a
Klasa 7a

Aktualności