#Jedynka pamięta

W ostatnich dniach przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klas 5 pod opieką wychowawców odwiedzali miejsca spoczynku bliskich nam zmarłych. Spacer alejkami cmentarza był dla uczniów głębokim przeżyciem, wprowadził w nastrój refleksji, zadumy oraz wspomnień o osobach bliskich, ważnych dla nas i naszej szkoły, których już niestety z nami nie ma. Dzieci pomodliły się i zapaliły znicze na grobach.

Szczególną uwagę zwróciliśmy dzieciom na grób Wacława Górskiego- naszego patrona.
Uczniowie złożyli kwiaty  i zapalili znicze. W ciszy i spokoju, jakim emanuje to miejsce, uczniowie mogli zapalić lampki również na symbolicznej mogile upamiętniającej poległych w Katyniu funkcjonariuszy Policji oraz Wojska Polskiego.

Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego. Oprócz tego dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych. Dbały również o właściwe zachowanie się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

Aktualności