# Akcja Żonkile

19 kwietnia 2023 r. włączyliśmy się w akcję  Żonkile organizowaną przez Muzeum Polin w ramach programu „Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim.” Uczennice i uczniowie wykonywali papierowe żonkile upamiętniające mieszkańców getta warszawskiego. Na zajęciach z historii i wos-u wykorzystane zostały materiały przygotowane przez organizatorów: opowiadanie Katarzyny Ryrych „Takich dwóch jak nas trzech” oraz filmy „Zdążyć przed Panem Bogiem” i „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943.”Akcję w szkole przeprowadziły panie: Magdalena Antonowicz, Zofia Merkiel, Anna Pawlęga, Marta Radwańska i informująca o wydarzeniu Anna Dąbrowicz.

Aktualności