Dla ucznia/rodzica

Logopeda szkolny

Zadania logopedy szkolnego: Przeprowadzanie logopedycznych badań przesiewowych wraz z początkiem nowego roku szkolnego w celu oceny stanu mowy uczniów. Diagnozowanie logopedyczne, w tym zalecanie dodatkowych badań...

Gabinet pielęgniarki

Pielęgniarka dyplomowana Katarzyna Churzępa. Gabinet czynny: wtorek 7:00 - 14:35 środa 7:00 - 14:35 Zadania pielęgniarki szkolnej: wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych uczniów, badań bilansowych, udzielanie pomocy przedlekarskiej - pierwsza...

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny mgr Anna Łaska - tel. 15 842-11-32 Godziny pracy - pokój nr 13: Poniedziałek 8:00 - 12:00   Wtorek 12:45-18:00 Środa 8:00 - 12:15 Czwartek 13:30 –...

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny mgr Małgorzata Jarocka  Godziny pracy - pokój numer 13: Poniedziałek 12:15 - 17:00 Wtorek 9.00 - 13.00 Środa 8.45 – 14:45     Czwartek 9.00 – 13:00 Piątek 00...

Biblioteka

HARMONOGRAM I ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa zostały ustalone  następujące zasady korzystania z biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022. Biblioteka dostępna jest...

Świetlica

Cele i zadania świetlicy szkolnej Zapewnienie wychowankom  zorganizowanej opieki  przed    zajęciami lekcyjnymi i po nich. Ujawnianie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć...