Dla ucznia/rodzica

Logopeda szkolny

strona w budowie...  

Gabinet pielęgniarki

Pielęgniarka dyplomowana Katarzyna Churzępa. Gabinet czynny: wtorek 7:00 - 14:35 środa 7:00 - 14:35 Zadania pielęgniarki szkolnej: wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych uczniów, badań bilansowych, udzielanie pomocy przedlekarskiej - pierwsza...

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny mgr Anna Łaska Godziny pracy ( pokój nr 13) poniedziałek : 8.00-12.30 wtorek: 13.00-17.15 środa: 8.00-12.30 czwartek: 8.00-12.15 piątek : 8.00-12.30 telefon 15 842-11-32 Zadania psychologa: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych...

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny mgr Małgorzata Jarocka  Godziny pracy (pokój numer 13) Poniedziałek 09:00 - 14:00 Wtorek 09 :00-13:00 Środa 11:00 - 17:00 Czwartek 9:00 - 14:00 Piątek 9:00 – 13:00 W każdy pierwszy wtorek miesiąca - popołudniowy dyżur...

Biblioteka

Nauczyciel - bibliotekarz mgr Joanna Puskarczyk   Godziny pracy biblioteki: Poniedziałek 7:30– 8:00 oraz 9:50 - 12:10 Wtorek 7:30 – 12:45 Środa 8:50 – 11:45 Czwartek 8:50 – 12:10 Piątek 7:20 – 7:50 oraz 8:50 – 12:00 Biblioteka...

Świetlica

Cele i zadania świetlicy szkolnej Zapewnienie wychowankom  zorganizowanej opieki  przed    zajęciami lekcyjnymi i po nich. Ujawnianie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć...