Dla ucznia/rodzica

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23: Przewodnicząca: Anna Pyrkosz Z-ca przewodniczącej: Małgorzata Gotfryd   Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców Sugerowana wpłata na Fundusz Rady Rodziców w roku 2022/2023...

Logopeda szkolny

Zadania logopedy szkolnego: Przeprowadzanie logopedycznych badań przesiewowych wraz z początkiem nowego roku szkolnego w celu oceny stanu mowy uczniów. Diagnozowanie logopedyczne, w tym zalecanie dodatkowych badań...

Gabinet pielęgniarki

Pielęgniarka dyplomowana Katarzyna Churzępa. Gabinet czynny: wtorek 7:00 - 14:35 środa 7:00 - 14:35 Zadania pielęgniarki szkolnej: wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych uczniów, badań bilansowych, udzielanie pomocy przedlekarskiej - pierwsza...

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny mgr Anna Łaska - tel. 15 842-11-32 Godziny pracy: Poniedziałek 7:45 - 12:00 Wtorek 13:00 - 17:30, dor. zaw. 14:45 - 15:30 Środa 7:45 - 12:45 Czwartek...

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny mgr Małgorzata Jarocka  Godziny pracy: Poniedziałek 11:30 - 17:30 Wtorek 7:30 - 14:00 Środa 11:30 - 17:30    Czwartek 7:30 - 14:00 Piątek 8:30 - 14:30 W każdy pierwszy...

Biblioteka

HARMONOGRAM I ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa zostały ustalone  następujące zasady korzystania z biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022. Biblioteka dostępna jest...

Świetlica

Cele i zadania świetlicy szkolnej Zapewnienie wychowankom  zorganizowanej opieki  przed    zajęciami lekcyjnymi i po nich. Ujawnianie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć...