Dla ucznia/rodzica

Pedagog specjalny

Godziny pracy pedagoga specjalnego: mgr Marta Surma Poniedziałek: 7.30 - 8.50, 12.40 - 15.00 Wtorek: 7.30 - 9.40 Środa: 13.40 - 15.00 Czwartek: 13.40 - 15.00 Piątek: 11.30 - 14.00 Pedagog...

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024: Przewodnicząca: Anna Pyrkosz Z-ca przewodniczącej: Małgorzata Gotfryd   Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców Sugerowana wpłata na Fundusz Rady Rodziców w roku 2023/2024...

Logopeda szkolny

Zadania logopedy szkolnego: Przeprowadzanie logopedycznych badań przesiewowych wraz z początkiem nowego roku szkolnego w celu oceny stanu mowy uczniów. Diagnozowanie logopedyczne, w tym zalecanie dodatkowych badań...

Gabinet pielęgniarki

Pielęgniarka dyplomowana Katarzyna Churzępa. Gabinet czynny: wtorek 7:00 - 14:35 środa 7:00 - 14:35 Zadania pielęgniarki szkolnej: wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych uczniów, badań bilansowych, udzielanie pomocy przedlekarskiej - pierwsza...

Kalendarz roku szkolnego

 

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny mgr Anna Łaska - tel. 15 842 11 32 Godziny pracy:   Poniedziałek: 7.30 - 12.00 Wtorek: 13.15 - 17.45 Środa: 7.30 - 12.00 Czwartek: 7.30 - 12.00 Piątek:...

Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego: mgr Bartłomiej Wiatrzyk Poniedziałek: 8.00 - 8.55, 9.40 - 10.45 Wtorek: 7.10 - 8.00, 9.40 - 12.00 Środa: 7.10 - 9.50 Czwartek: 11.30 - 12.30 Piątek:...

Biblioteka

HARMONOGRAM I ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Biblioteka dostępna jest dla uczniów codziennie, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. Dzień tygodnia Klasy I- III Klasy IV- VIII poniedziałek 7.10 – 11.00 11.00 –...

Świetlica

Cele i zadania świetlicy szkolnej Zapewnienie wychowankom  zorganizowanej opieki  przed    zajęciami lekcyjnymi i po nich. Ujawnianie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć...