Opłata za wyżywienie – wrzesień 2021

Informacja w sprawie odpłatności za obiady w miesiącu wrześniu 2021 r:

 Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 76,00 zł (19dni x 4,00 zł) 

Cena za 1 obiad w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 4 zł

 Odpłatność należy wpłacić do dnia 10.09.2021r.

Nr konta do wpłat: 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

Jako wpłacający na ww. konto musi być ten rodzic, który wypełnił deklarację , w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

Otwarcie stołówki szkolnej planowane jest od 06 września 2021 r.

Ważne – obligatoryjnie rodzic każdego dziecka, które będzie korzystać z obiadów szkolnych proszony jest o wypełnienie i podpisanie  „Deklaracji korzystania przez dziecko z obiadów” oraz dostarczenie do wychowawcy.

 

Deklaracja jest dostępna w załączniku. Deklarację można odebrać również u wychowawcy klasy.

Deklaracja korzystania z obiadów wrzesień 2021

Aktualności