Opłata za wyżywienie – styczeń 2022

Informujemy, że opłata za obiady w styczniu 2022 roku   wynosi 64,00 zł

 Odpłatność należy wpłacić do dnia 14.01.2022 r.

Nr konta do wpłat: 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

Jako wpłacający na ww. konto musi być ten rodzic, który wypełnił deklarację , w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

Aktualności