Opłata za wyżywienie styczeń 2021

Opłata za m-c styczeń

Kwota 40,00 zł

Płatne: do 22 stycznia 2021 na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

W przypadku niezapłacenia w terminie, uczeń nie będzie korzystał z obiadów.

Bardzo proszę o przestrzeganie daty wpłaty podanej wyżej.

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności