Opłata za wyżywienie październik 2020

Opłata za m-c październik

Kwota 88,00 zł

Płatne: do 10 października 2020 na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

W przypadku nie zapłacenia w terminie, uczeń nie będzie korzystał z obiadów.

Bardzo proszę o przestrzeganie daty wpłaty podanej wyżej.

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności