Opłata za wyżywienie za m-c wrzesień 2019r.

Opłata za m-c wrzesień 2019r.

Kwota 60,00zł

płatne wyłącznie do 10 września 2019r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

Bardzo proszę o przestrzeganie daty wpłaty podanej wyżej.

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności