Opłata za wyżywienie – grudzień 2019

Opłata za m-c grudzień 2019r.

Kwota 45,00zł

płatne wyłącznie do 10 grudnia 2019r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

Aktualności