wpłata na żywienie za m-c 10.2018r.

Opłata za m-c październik 2018r.

Kwota 69,00zł

płatne wyłącznie do 12 października 2018r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

 

Bardzo proszę o przestrzeganie daty wpłaty podanej wyżej.

 

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności