Opłata za wyżywienie za m-c 06.2019r.

Opłata za m-c czerwiec 2019r.

Kwota 36,00zł

płatne wyłącznie do 7 czerwca 2019r.,

ze względu na to, że gotowanie w czerwcu jest bardzo krótkie, bo tylko do 18 czerwca

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

 

Bardzo proszę o przestrzeganie daty wpłaty podanej wyżej.

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności