Opłata za wyżywienie za miesiąc styczeń 2018r.

Opłata za m-c styczeń 2018r.

Kwota 57,00zł

płatne wyłącznie do 12 stycznia 2018r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

 

W przypadku nie zapłacenia w terminie, będą naliczone ustawowe odsetki od nieterminowej wpłaty.

 

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności