Opłata za wyżywienie za m-c maj 2018r.

Opłata za m-c maj 2018r.

Kwota 54,00zł

płatne wyłącznie do 11 maja 2018r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

 

Bardzo proszę o przestrzeganie daty wpłaty podanej wyżej.

 

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

 

Aktualności