Opłata za wyżywienie

Opłata za m-c grudzień 2017r.

Kwota 48,00zł

płatne wyłącznie do 08 grudnia 2017r. – ten termin jest bezwarunkowo przestrzegany w grudniu ze względu na zamykanie roku rozrachunkowego. Dlatego też wszystkich wpłacających prosi się o wpłacenie do tego dnia.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

 

W przypadku nie zapłacenia w terminie, będą naliczone ustawowe odsetki od nieterminowej wpłaty.

 

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności