Unieważnienie przetargu

OKZ-V.271.33.2017                                                                                                       Stalowa Wola, 28 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 9 unieważnia zapytanie ofertowe pn.: „Realizacja 4 typów szkoleń, rozwijających kompetencje nauczycieli PSP1” z dnia 5 czerwca 2017r. , z uwagi na fakt, iż w w/w postępowaniu nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający zamierza powtórzyć zapytanie ofertowe w przedmiotowym zakresie w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku

unieważnienie postępowania

Aktualności