PROJEKT “Kluczowa sprawa – dobra zabawa”

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem, który będziemy
realizować w przyszłym roku szkolnym i zapisów na różnorodne zajęcia
zgodne z zainteresowaniami i potrzebami naszych dzieci.

 Kluczowa sprawa- dobra zabawa -prezentacja do pobrania

Aktualności