Obiady w szkole

Informacja dla rodziców.

Opłata za m-c luty 2017 r.

Kwota 60,00zł

płatne wyłącznie w dniach 02 – 06 lutego 2017r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności