Obiady w szkole-styczeń 2017

Opłata za m-c styczeń 2017 r.

Kwota 33,00zł

płatne wyłącznie w dniach 02 – 05 stycznia 2017 r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności