Obiady w szkole

Opłata  za posiłki w szkole za m-c marzec 2017 r.

Kwota 69,00zł

płatne wyłącznie w dniach 01 – 06 marca 2017r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności