fb

PSP nr 1 w Stalowej Woli

ZAPISY DO SZKOŁY

Zapisy-do-szkoły

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgłoszenia do klasy I (dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)  przyjmowane są od 18 lutego do 26 marca 2019 r. drogą elektroniczną (informacje w sekretariacie szkoły po 10.02.2019)

Postępowanie rekrutacyjne (dla dzieci spoza obwodu szkoły) będzie możliwe pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami od 6 maja 2019 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem i kryteriami .

Przyjęcia do oddziału przedszkolnego od 11 marca 2019 r.

Zarządzenia Prezydenta Miasta  i uchwały Rady Miejskiej:

1.Zarządzenie terminy

2.Terminy przedsz. i szkoły -zał.1-2

3.Zarządzenie kryteria

4.Uchwała kryteria do oddz. przedszkoln.

5.Uchwała kryteria do I klasy

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119 z 4 maja 2016r.).

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli informuje, że: wiecej >

Zapraszamy do klasy I i „0” w roku szkolnym 2017/2018

dobryplakat zerówka

Zapraszamy do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1

do klasy pierwszej i zerowej w roku szkolnym 2017/2018.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

O kolejnych „sobotnich spotkaniach” z przedszkolakami, będziemy informować na bieżąco :-) wiecej >